Walne Zebranie Członków Związku

Dodano: 4 lata temu

Obwieszczenie dotyczące Zwołania Walnego Zebrania Członków

Warszawa, 09.06.2019r

 

Obwieszczenie dotyczące Zwołania Walnego Zebrania Członków

 

 

Na podstawie uchwały nr ZZMMW-1/06/2019 oraz §20 ustęp c) Statutu Związku Zawodowego Maszynistów Metra Warszawskiego, Zarząd Związku zwołuje Walne Zebranie Członków Związku w celu:

 

 

  1. Przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Związku.

  2. Przeprowadzenia zmian dotyczących statutu związku zawodowego (załącznik numer 1).

 

Zgodnie z Uchwałą ZZMMW-1/06/19 Zarząd Związku podjął decyzję o przeprowadzeniu wyborów w dniach 24,25,26,27 czerwiec w godzinach od 11:30 do 15:00 w dwóch trybach:

 

  1. Stacjonarne zebranie związku w celu przeprowadzenia walnego odbędzie się w

 

pomieszczeniu nr 550 (stołówka) na stacji A11

 

  1. W formie elektronicznej przy wykorzystaniu systemu do głosowania na stronie związku zawodowego pod adresem www.zzmmw.org w zakładce „Wybory” po wcześniejszym zalogowaniu się swoim indywidualnym loginem i hasłem oraz potwierdzeniu wygenerowanym kodem autoryzacyjnym.

  2. Głosowanie odnośnie zmian dotyczących statutu związku odbędzie się w dniach 24 i 25 czerwiec 2019r.

  3. Wybory uzupełniające do Zarządu Związku odbędą się w dniach 26 i 27 czerwiec.

 

Zgłoszenie kandydatów

 

Wybory uzupełniające dwóch członków zarządu związku.

 

Osoby będące członkami związku mają prawo kandydować do zarzadu związku. W związku z tym chętni proszeni są o przesłanie swoich kandydatur do dnia 16 czerwca 2019r do godziny 15:00 na adres email związku maszynisci.metra@gmail.com. Pełna lista osób kandydujących zostanie przekazana do wiadomości członków związku w dniu 17 czerwca 2019r.

 

Wiecej informacji:

http://zzmmw.org/forum/2-zzmmw-dzialalnosc-biezaca-informacje-zarzadu/99-wybory-uzupelniajace-do-zarzadu-zwiazku